0413-769027

Werkgebied

fiscale advisering

Bedrijfsadvisering:
– begeleiding bij en opstellen van ondernemingsplan
– startersbegeleiding
– opstellen financieringsaanvragen
– opzetten van een administratie
– financiële, fiscale en bedrijfseconomische advisering

Fiscale advisering:

Door ons zal nauwlettend worden bijgehouden welke invloed de fiscale wetswijzigingen kunnen hebben op de onderneming van de cliënt.
Indien zulke wetswijzigingen consequenties hebben voor de bedrijfsvoering van de cliënt zal dit met alle mogelijke zorgvuldigheid bezien en besproken worden met de cliënt en haar adviseren – voor zover van toepassing – om een eventuele structuurwijziging door te voeren.
Hierbij valt te denken aan onder andere de huidige bedrijfsstructuur om te zetten in een Eenmanszaak, Vennootschap Onder Firma of een Besloten Vennootschap
(holding – werkmaatschappij) constructie.

Ook vanuit de administratieve periodecijfers kan de noodzaak blijken om een herstructurering door te voeren. Indien bij de bespreking van de jaarrekening de cliënt haar wensen of visie’s bekend maakt kan hier door ons vroegtijdig op worden ingespeeld zodat een eventuele structuurwijziging op het juiste moment kan worden gerealiseerd. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld een doorzakking van een nieuw op te richten werkmaatschappij etc.