0413-769027

Ziektewetuitkering telt niet meer mee voor hoogte arbeidskorting

Een Ziektewetuitkering telt vanaf 2020 niet meer mee als inkomen dat de hoogte van de arbeidskorting bepaalt als deze ZW-uitkering een periode betreft waarin er geen dienstbetrekking is. Een werkgever betaalt bij ziekte vaak het loon door van de werknemer. Daarnaast heeft de werknemer soms ook recht op een ZW-uitkering, bijvoorbeeld bij orgaandonatie of als hij onder de no-riskpolis valt.

Geen dienstbetrekking

Iemand kan ook een ZW-uitkering ontvangen als hij geen dienstbetrekking (meer) heeft.

Het gaat bijvoorbeeld om:

  • mensen met een WW-uitkering die ziek zijn geworden;
  • personen met een tijdelijk arbeidscontract dat is beëindigd;
  • uitzendkrachten die onder het uitzendbeding vallen; en
  • vrouwen die geen dienstbetrekking (meer) hebben en zich vóór hun zwangerschaps- en bevallingsverlof ziek melden.

Een ZW-uitkering telt met ingang van 1 januari 2020 niet meer mee als inkomen dat bepalend is voor de hoogte van de arbeidskorting, voor zover die ZW-uitkering betrekking heeft op een periode waarin geen (echte of fictieve) dienstbetrekking aanwezig is.

Uitzondering

Een uitzondering geldt voor mensen die een vrijwillige ZW-verzekering bij het UWV hebben afgesloten:  het inkomen uit een vrijwillige ZW-verzekering telt altijd als inkomen mee voor de arbeidskorting.

Voorbeeld ZW-uitkering

Iemand heeft een tijdelijk contract van 1 januari 2020 tot 1 mei 2020. De man wordt op 15 april 2020 ziek en krijgt een ZW-uitkering op grond van de no-risk polis. Deze uitkering loopt tot 1 juni 2020.

De dienstbetrekking bestaat van 15 april 2020 tot 1 mei 2020. De ZW-uitkering telt over die periode mee als inkomen voor de arbeidskorting.

Over de periode 1 mei 2020 tot 1 juni 2020 bestaat er geen dienstbetrekking meer. De ZW-uitkering telt niet mee als inkomen voor de arbeidskorting.

Let op:

Voor mensen die op 31 december 2019 al recht hadden op een ZW-uitkering en van wie deze uitkering blijft doorlopen in 2020 en eventueel ook daarna, blijft die ZW-uitkering meetellen als inkomen voor de arbeidskorting.

Bron: Accountancy vanmorgen